Framgång på Internet

Att nå framgång på internet betyder inte att man behöver skapa ett nytt Amazon eller Instagram. Det handlar mer om att man följer upp den inledande satsningen man gör i form av en egen hemsida med utveckling och underhåll så att det inte endast är en kostnad som inte genererar men även bidrar till utveckling av företaget, stärker bandet till kunderna och ökar försäljningen.

Vad är webbutveckling?

Det är en samlingsterm för allt som hör till uppbyggnaden och upprätthållånadet av hemsidan så som webdesign, serverprogrammering, datasäkerhet, databaser, webapplikationer, sökmotoroptimering och mycket mera.

Vad händer när hemsidan är färdig?

Det kan kännas som att jobbet är gjort och man kan sätta allt åt sidan då man lanserat sidan. Men det är nu som det viktiga arbetet börjar, för det är oerhört viktigt att fortsätta utveckla sidan och uppdatera innehållet och tjänsteutbudet efter att man lanserat sin websida. Och det är den här biten som många inte inser betydelsen av och inte avsätter resurser eller tillräckligt med resurser för. Det finns flera olika sätt man kan använda sig av för att uppnå önskade resultat som t.ex.

Styr dit rätt människor

Vi har lärt oss att en bra hemsida endast är början om man vill vara lyckas på webben. Därför erbjuder vi våra kunder hjälp med att öka deras sidors synlighet för just deras målgrupper genom olika tjänster och metoder. Det är även väsentligt att de rätta människorna hittar till din sida. Om man säljer t.ex. disktrasor och besökaren på sidan har googlat sig fram och in på din sida med sökordet vattenpump så är chansen hög att han direkt försvinner och inte köper något.

Håll sidan uppdaterad 

Som allt annat här i världen så är det som är nytt och fräscht mer attraktivt. Hemsidor som uppdateras ofta och förbättrar besökarens upplevelse hålls väsentliga och bibehåller kontakten med sina kunder. Det är dock inte bara människor som anser att det, även sökmotorer som Google favoriserar relevanta och uppdaterade sidor i hur de rankar sidor.

Ta kontakt och berätta om era webbutvecklings behov!

Inför nya funktioner

Eftersom vi till största del bygger hemsidor i Wordpress så är det rätt enkelt att införa nya funktioner och moduler. Vartefter man skapar en kontakt med sina kunder och företaget utvecklas så kan man införa olika verktyg för att förbättra deras upplevelse som t.ex. Blogg, Nyhetsbrev, Multi Språk, nyheter, webshop osv. för att hålla deras intresse uppe samt hemsidan modern och aktuell.

Tillbaka till digitalbyråtjänster