Fler kunder och ökad försäljning?

Det är vad alla i grund och botten vill ha och vad webbstrategi går ut på, och vägen dit är ganska lätt till pappers. Genom en god planering och en väluttänkt strategi för webben samt uppföljning av den strategin så är man på god väg. Man behöver en en positiv nätnäravaro som stärker ens varumärke samt visar kunden vägen till ens sida som i sin tur genererar fler kunder och högre försäljning.
Om begreppet webbstrategi känns lite oklart så kan vi ta ett exempel på hur det kan påverka och underlätta ert arbete och öka försäljningen.

Exempel

Låt oss säga att ni säljer nya fönster för egnahemshus. Det normala förfarandet kanske är att ni antingen kall ringer till olika hushåll, skickar ut reklamblad till hushåll i en viss stadsdel eller åker runt med bil genom olika kvarter och områden för att lokalisera hus vars fönster skulle behöva förnyas och antingen knackar på eller sätter reklamblad i deras postlåda var ni berättar om Era tjänster. Sen kanske ni följer upp detta med antingen ett samtal (om ni får tag i husägarens nummer) eller ett besök. Allt detta är ganska tidskrävande och ineffektiv användning av resurser.

Med hjälp av en god webbstrategi så har personer i behov av nya fönster som redan aktivt tagit eller är fem före att ta beslutet att köpa nya fönster varit inne på er hemsida, kanske har de även tagit kontakt via kontaktformuläret och begärt en offert. Om de inte tog kontakt så kan ni ändå se varifrån de kom, vilka sökord de använde för att hitta Er, vilka sidor och produkter de har tittat på och på så sätt utveckla och förbättra sidan och strategin för kommande besökare. Ni kan även aktivera en så kallad remarketing kampanj var besökaren nu ser era annonser om nya fönster runt webben för en tid framöver och på så sätt kanske hitta tillbaka till just Er sida och göra ett köpbeslut.

Summa sumarum så är det bra mycket lättare att sälja åt någon som redan är intresserad av, och aktivt söker den produkt ni säljer än att ringa kalla samtal eller lokalisera potentiella kunder via fot eller bil och hoppas på det bästa då man knackar på dörren.

Vad man gör och när?

När man planerar en strategi för webben så identifierar man målgruppen och websidans besökare. Man behöver även definiera vad målet med hemsidan är och vad man skall göra för att nå dit. Efter att dessa två punkter är fastlagda så analyserar man vad ens målgrupp förväntar sig av en sida som säljer de tjänster eller produkter som ni gör. Man bör även kartlägga vilka media kanaler (t.ex. sociala medier) som kan få besökare till sidan och hur man kan använda dessa till fullo för att hjälpa Er få de rätta besökarna att hitta Era tjänster och produkter.

Internet är en väsentlig del av helheten

Man bör se Internet för vad det kan erbjuda, och vilka resultat en lyckad strategi kan medföra. Internet är inget som kommer att försvinna och blir bara viktigare och viktigare. Internetmarknadsföring kan uppfattas som endast en onödig kostnad som kostar mer än det smakar. Och så kan även fallet vara om man inte fortsätter utvecklingen efter att sidan har lanserats, uppdaterar och tillför nya funktioner, analyserar och modfierar och ser till att man har kontroll över ens Internet närvaro och inte tvärtom.

Strategi

Det är även viktigt att man har en enhetlig strategi från ens Internet närvaro till sin totala marknadsföringsstrategi så att kunderna ser en koppling mellan de olika delarna. Om man inte finns på nätet ännu så är det hög tid att söka sig dit, det är här en stor del av affärerna görs och de ökar för varje dag, ny teknologi, nya nätvanor och tjänster gör det möjligt att nå sina kunder på otaliga sätt som man inte annars har möjlighet till, så oavsett om ni gillar den utvecklingen eller inte så är det dagens och framtidens melodi och om ni inte är med på tåget så är det på tiden att ni köper en biljett så att även ni ta del av de möjligheter webben har att erbjuda samtidigt som ni kan se resultat av vad ni sått.

Ta kontakt och berätta om era webbstrategi behov!

Tillbaka digitalbyråtjänster