Skräddarsydd logo

Här vid Mangleis Creative skapar vi alltid skräddarsydda logotyper. Logotyp kommer från engelskans logotype och är alltså en symbol eller grafik för ett företag eller en produkt. Det förkortas ofta till logo och består oftast av företagets namn i en unik stil, font och färg – ensamt eller tillsammans med en symbol eller grafik. Genom företagets logo kan man på kort ögonblick förmedla vad man gör och vem man är. Målet är förstås att förmedla sitt företags positiva egenskaper på ett tydligt, professionellt och visuellt tillfredställande sätt. Logon återfinns i princip alla fysiska och virtuella produkter och platser så som förpackningar, visitkort, hemsidan, tidningsreklam, tejpningar, flyers osv. och genom denna exponering av logon så förstärker man varumärket och skapar en starkare relation med sin målgrupp. Att skapa en logotyp går hand i hand med att skapa företagets brand var man bygger upp företagets varumärke med tillhörande värden och ideal som man står för, och dessa står som grundpelare då vi tar fram den bästa logon för just Er så vi kan förstärka just det varumärke som ni vill skapa. Mangleis Creative erbjuder logodesign i Jakobstad, ta kontakt för mer information och berätta om era ideér!

Omdesign av nuvarande logo

Det kan hända att logon skapades då företaget startades och att såväl företagets verksamhet och dess värderingar samt tekniken och världen runtomkring har förändrats och utvecklats och att ni nu har insett att den inte uppfyller sitt syfte mera och känns och ser gammalmodig ut. Mangleis Creative erbjuder logo design i Jakobstad men även omdesign av befintlig logo, var vi med utgångspunkt från originalet förbättrar och moderniserar den enligt Era nuvarande värderingar och ser till att det ni nu står för representeras i den omdesignade logon så att den kan representera Er i många år framöver.

Vektorisering av nuvarande logo

Ofta så händer det sig att företag har haft en logo i många år men att originalet hamnat på villovägar eller att den inte blev gjord i vektor format (eps-format) från första början och det har begränsat dess användningsområde och har begränsat hur man kunnat använda den i tryck och reklam. Vi hjälper er att ta fram en version av er logo som inte begränsar varken sammanhang var den används eller storleken på den. Kanske har ni designat/skissat Er logo själv och behöver hjälp med den sista finslipningen så att ni får en professionell logo i vektor format. Isåfall kan ni ni maila den eller en skiss över Er design eller idé så kan vi ge Er ett pris på en färdig logo i vektor format. Förutom omdesign och vektorisering av befintlig logo så erbjuder vi även unik logo design i Jakobstad och övriga Finland för alla företag oavsett storlek eller bransch. Tag kontakt för mer information!

Grafisk profil

En grafisk profil kan ses som ett regelverk för hur företagets kommunikation skall se ut och användas, och på så sätt skapa en enhetlig och konsekvent kommunikation över alla områden. Utan grafisk profil så kommer såväl kvaliteten samt enhetligheten att vattnas ur förr eller senare och företagets kommunikation blir otydlig och inkonsekvent och kan ses som mindre seriös eller oprofessionell. Genom att alltid använda sig av den grafiska profilen när man gör upp kommunikation för företaget så förstärker man företagets identitet som leder till en större kännedom om företaget samt skapar en trygghet för kunderna i form av större trovärdighet då det visuella är enhetligt över alla medier och inte kan mistas för något annat företags produkt eller tjänst.

Vad innehåller en grafisk profil?

Den grafiska profilen beskriver användandet av grafisk kommunikation och hur det ska se ut men även vilka färger och typsnitt som ska användas. En grafisk profil innehåller ofta färger, typsnitt, logotyp och andra grafiska element. Färgerna kan vara enskilda färger och eller som rekommenderade färgkombinationer. Konkreta produkter som ingår i en grafisk profil är t.ex. visitkort, brevpapper för tryck, brevmall i Word för utskrift samt kuvert i standardformaten. Andra saker som kan ingå är t.ex. PowerPoint mall, nyhetsbrev osv.

Profilmanual

En grafisk profil brukar ofta kompletteras med en profilmanual som kan ses som en handbok för hur man använder sig av det som fastställts i den grafiska profilen. Hur mycket eller hur lite som finns i en profilmanual är upp till företaget i fråga och dess behov. Det viktigaste är dock att den är lätt att förstå för den som använder den oavsett om det är ni själva, en reklambyrå, ett tryckeri eller någon annan, och att den gör det som den finns till för, att på ett enkelt och tydligt sätt berätta när, var och hur t.ex logon används och vilka färger och typsnitt kan användas, avstånd och placering av dessa osv. i såväl tryck som digitala medier. Mangleis Creative gör såväl grafiska profiler och profilmanualer som logo design i Jakobstad och övriga Finland. Tag kontakt för mera information!

Ta kontakt och berätta mer om era logo eller grafisk profil behov!

Tillbaka till reklambyråtjänster