Animation i Jakobstad

Ett alternativ till film

Det finns ett allt större behov av att enkelt kunna förklara sina produkter, tjänster, funktioner eller instruera i hur man skall använda en produkt eller tjänst, installations och monterings anvisningar osv. på ett stilrent och enkelt sätt. Ibland finns även produkten i fråga i en mörk eller svårt åtkomlig fastighet, och då kan en animation av produkten vara ett bra alternativ.

Att skapa en animation kan ibland vara förmånligare och behändigare än att filma, beroende på situationen och behovet givetvis. Ofta när man skall göra en film så behöver man engagera ett team av varierande storlek och desto fler som är involverade desto mera kostar det givetvis. För att göra en animation behövs det ofta inte fler än den som animerar. Genom en animation kan man även visa element som annars inte är praktiskt möjligt om man filmar, t.ex. att filma innandömet av en maskin i operation. En animatör kan skapa animationen utifrån bilder, text, skisser etc.

Ta kontakt och berätta mer om era animations behov!

TILLBAKA TILL DIGITALBYRÅTJÄNSTER